Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Najtrudniej jest spełnić obietnice złożone samemu sobie. Szczególnie te wypowiedziane szeptem lub pomyślane w tajemnicy przed wszystkimi. Nie ma nikogo, kto mógłby poczuć się rozczarowany lub dotknięty tym, że ich nie dotrzymaliśmy.
— J. Leon Wiśniewski - "Ukrwienia"
Reposted fromwadliwie wadliwie
3423 c127
I’ve had so many knives stuck into me, when they hand me a flower I can’t quite make out what it is. It takes time.
— Charles Bukowski

I budzę się w nocy i biorę prysznic 
Rozbity w kawałki z oglądania telewizji 
I boję się bardzo, boje się ludzi 
Gdy wychodzę na ulice, a oni tacy dziwni 
Grubo ubrani i bez uśmiechu 
Patrzą nerwowo w prawo i w lewo 
Oni także się boja i patrzą na mnie 
Oni boją się mnie, a ja ich 
Oni boją się mnie
— Myslovitz
7404 d07a
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viazorza zorza
9642 c613
Reposted fromplumose plumose viazorza zorza
Weź mnie, ja umrę przy tobie, nie lubię świata.
— A. Mickiewicz.

czasem mi się przyśnisz
i ciężko z łóżka potem wstać

Reposted fromin-flagranti in-flagranti viazorza zorza
Jesteś ty, a ciebie nikt mi nie zabroni.
— Świetlicki
Reposted fromzorza zorza
6335 e019
Reposted fromgoniewicz goniewicz viazorza zorza
Reposted frommeem meem viamagg magg
8333 fb41
Reposted bymagg magg
2570 13cc
Reposted fromhighringo highringo vialittleproblem littleproblem
To co wielu ludzi nazywa kochaniem polega na wybieraniu jakiejś kobiety i ożenieniu się z nią. Wybierają ją! Przysięgam ci, sam widziałem. Tak jakby w miłości mogło się wybierać, tak jakby to nie był piorun który strzela w ciebie i zostawia cię zwęglonego na środku patio. Powiedzą, że wybierają bo je kochają, ja myślę że jest na odwrót. Nie wybiera się Beatrycze! Nie wybiera się Julii!
— Julio Cortázar
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromawaken awaken viaxnothumanalall xnothumanalall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl